Dybbøl kirke - din kirke

Påsken 2019

Palmesøndag den 14. april kl. 16.00
Koncertgudstjeneste med Ensemble NONA

Som optakt til den stille uge inden påsken fejrer vi en koncertgudstjeneste med Ensemble NONA. I centrum står G. Pergolesis fantastiske værk "Stabat Mater ", der fortæller om Jesu mor, der står ved siden af sin korsfæstede søn, hendes tanker og følelser, det hele klædt i den mest vidunderlige barokmusik.

Ensemble NONA er et ensemble bestående af seks unge og lovende musikere - fire strygere og to sangere - fra konservatorierne i Rom, Odense og Aarhus. De seks musikere er fundet sammen på grund af deres fælles kærlighed til barokmusikken, og har i særdeleshed taget Giovanni Pergolesis kendte værk Stabat Mater til sig.

"Stabat Mater" blev komponeret af den italienske komponist i 1736, og er siden blevet en af de mest opførte værker i påsken grundet dens smukke og stemningsfulde satser.
Sognepræst Esbern Gaur Vernersen er liturg ved denne gudstjeneste.

 

Skærtorsdag den 18. april kl. 16.00
Jesus indstifter nadveren

Ved det sidste måltid som Jesus spiser med sine disciple indstifter han nadveren. Han vasker også disciplenes fødder umiddelbart inden de går til Getsemane have, hvor han forrådes af Judas og bliver taget til fange. Herefter forhøres han hele natten af både kong Herodes og Pontius Pilatus.

 

Langfredagsgudstjeneste den 19. april kl. 16.00.
"Jesu lidelser og død i ord og toner - De Ni Læsninger til påske"

Traditionen tro holder vi en liturgisk musikgudstjeneste med Dybbøl Kirkes Vokalensemble. Orglet tier helt stille i denne gudstjeneste, hvor koret udelukkende synger a capella-musik, altså uden ledsagende instrumenter. Alle salmer synges kun ved hjælp af korets  og kirkegængernes stemmer.

Ni læsninger fra bibelen står i dialog med korsatser og fællessalmer, som på den måde fortæller historien o Jesu lidelse. Vokalensemblet vil blandt andet syngekormusik af Johann Sebastian Bach, Flor Peeters samt engelsk, tysk og dansk påskemusik.

Dybbøl Kirkes Vokalensemble bliver dirigeret af organist Frank Laue.

Påskedag den 21. april kl. 10.30
Jesus er opstanden

Festlig påskegudstjeneste, hvor opstandelsesbudskabet er det helt centrale.
Gudstjenesten fyldes af festlige påskesalmer og flot musik.

2. Påskedag den 22. april kl. 10.30

Budskabet om Jesu opstandelse spredes og Jesus viser sig. Også denne gudstjeneste er fyldt af påskens salmer og musik.

 

 

cookie information