Dybbøl kirke - din kirke

Vielse/Kirkelig velsignelse

Henvendelse om vielse/kirkelig velsignelse sker til:
Præstesekretær Mona Thams Petersen.
Kirkeladen, Dybbøl Bygade 103
Tlf. 7348 5543 eller email: mpe@km.dk 
Træffetid: kl. 9.00 - 13.00 onsdag og fredag. 

 

På personregistret får parret udstedt en prøvelsesattest tidligst fire måneder før vielsen.

 

Herefter aftales et møde med præsten, hvor der bl.a. vælges salmer til vielsen og navne og adresser på to vidner.

cookie information