Dybbøl kirke - din kirke

Vielse/Kirkelig velsignelse

Vielsesdato og tidspunkt aftales med en af præsterne.

 

På personregistret får parret udstedt en prøvelsesattest tidligst fire måneder før vielsen.

 

Herefter aftales et møde med præsten, hvor der bl.a. vælges salmer til vielsen og navne og adresser på to vidner.

cookie information