Dybbøl kirke - din kirke

Priser for Dybbøl kirkegård 2019

Vedligeholdelse af gravstederÅrlig regning
Kirkegård

En kistegravplads

Vedligeholdelse
Granpyntning
Hækklipning
Fornyelse
 

716,12 kr.
407,14 kr.
117,80 kr.
128,13 kr.
 

To kistegravpladser

Vedligeholdelse
Granpyntning
Hækklipning
Fornyelse

       952,76 kr.
545,62 kr.
141,58 kr.
251,11 kr.

Tre kistegravpladser

Vedligeholdelse
Granpyntning
Hækklipning
Fornyelse

1.178,03 kr.
       663,42 kr.
163,29 kr.
      379,25 kr 

Urnegrav
      

Vedligeholdelse
Grandpyntning
Indramning ved
Fornyelser

577,64 kr.
161,20 kr.
32,04 kr.
95,06 kr.

Skovkirkegård


En kistegravplads
 

 

Vedligeholdelse
Grandækning
Hækklipning
Fornyelse

441,25 kr.
609,68 kr.
27,90 kr.
128,13 kr.

To kistegravpladser

 

Vedligeholdelse
Grandækning
Hækklipning
Fornyelse

880,42 kr.
818,41 kr.
55,80 kr.
251,11 kr.

UrnepladsVedligeholdelse
Grandækning
Hækklipning
Fornyelse
695,46 kr.
481,55 kr.
27,90 kr.
95,06 kr.
Obligatorisk vedligeholdelse

Plade i plæne 1  kistegravplads 

Plade i plæne 2 kistegravpladser

384,41 kr. pr. år

693,39 kr. pr. år

Plade i plæne 2 urnegravpladser   630,35 kr. pr. år
Urne i plæne ( fællesgrav )   316,21 kr. pr. år
 
Fornyelse af gravsteder
Provstiudvalget har bestemt, at man skal betale
for sit gravsted, hvis man ønsker at beholde det
efter fredningstiden er udløbet. Priserne er:
Urnegravsted   92,00 kr. pr. år
En kistegravplads  123,00 kr. pr. år
To kistegravpladser  241,00 kr. pr. år
Tre kistegravpladser 364,00 kr. pr. år

 

 

Prisliste for ikke medlemmer af folkekirken 2019

1 kisteplads.

Erhvervelse af 1 kisteplads
Gravkastning
Benyttelse af kapel
Benyttelse af kølerum11.446,51 kr.
  4.279,14 kr.
 2.674,33 kr.
   107,47 kr.

 

2 kistepladser.

Erhvervelse af 2 kistepladser
Gravkastning
Benyttelse af kapel
Benyttelse af kølerum

21.823,51 kr.
  4.279,14 kr.
  2.674,33 kr.
     107,47 kr.

Urne Gravsted

Erhvervelse
Benyttelse af kapel
Benyttelse af kølerum
Urne nedsættelse

 

 

5.135,79 kr.
2.674,33 kr.
   107,47 kr.
   802,93 kr.

 

Urne Plads (Fælles/Plade i Plæne)

Erhvervelse af 1 urne plads
Benyttelse af kapel
Benyttelse af kølerum
Urne nedsættelse

2.566,86 kr.
2.674,33 kr.
   107,47 kr.
   802,93 kr.

Begravelse lørdag
Bisættelse lørdag
Benyttelse af kirken
Organist til rådighed
Kirkesanger til rådighed
3.208,58 kr.
1.069,53 kr.
2.674,33 kr.
1.069,53 kr.
   855,62 kr.
cookie information