Dybbøl kirke - din kirke

Graverkontoret

Graver og kirketjener:
Anita Grube
Dybbøl Bygade 78
Træffetid fra tirsdag til fredag
kl. 08.00 - 15.00
tlf. 7348 5547 / 6161 5413
e-mail graver@dybboelkirke.dk

Gravermedhjælper:
Jørgen Otzen

 

 

cookie information