Dybbøl kirke - din kirke

Sønderborg Provsti og Haderslev Stiftsøvrighed

Sønderborg Provsti:
c/o Asserballe Præstegård
Bygaden 13
Asserballe
6440  Augustenborg

tlf. 7443 1500.
 

Haderslev Stiftsøvrighed:
Ribe Landevej 37
Postboks 295
6100 Haderslev

tlf. 7452 2025

cookie information