Dybbøl kirke - din kirke

Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådet består af 8 valgte medlemmer, valgte stedfortrædere samt 1½ præst.

 

Menighedsrådet holder ti årlige møder, der er offentlige, - bortset fra personalesager.

 

Menighedsrådets arbejde består bl.a. af:

 

  • Administrerer kirke, kirkegård og andre bygninger, der tilhører kirken.
  • Forvalter kirkens økonomi lokalt.
  • Indstiller ansøgere til ledige præstestillinger.
  • Ansætter og afskediger kirkens øvrige personale: organist, graver, sekretær, gravermedhjælper og servicemedarbejder.
  • Deltager i valg af biskop og provstiudvalg, der bl.a. fører tilsyn med sognenes økonomi.
  • Sammen med præsterne fastlægger rådet tidspunkter for gudstjenester, beslutter ændringer i gudstjenesteform, brug af nye salmebøger m.m.
  • Sammen med kirkens personale fastsætter rådet omfanget af aktiviteter i kirke og Kirkelade.

 

Menighedsrådsmedlemmer vælges for 4 år regnet fra et kirkeårs begyndelse, som er 1. søndag i advent. Næste menighedsrådsvalg finder sted november 2020.

cookie information