Foredrag

 

Tre aftener om bøn:

Hvad er bøn?

I efteråret tilbyder Dybbøl kirke tre aftener om bøn med tre dygtige foredragsholdere, der deler ders teologiske viden og ståsted omkring emnet bøn.

Man kan komme til en eller flere aftener og få en god forståelse af hvad bøn er og kan være og hvordan vi ser på det ind i en kristen og moderne sammenhæng. 

Det kræver ingen forudsætninger at deltage andet end interessen i emnet bøn. Der vil være milighed for at stille spørgsmål og blive klogere på et af de vigtigste emner inden for den kristre tro. 

Det foregår hver gang i Kirkeladen i Dybbøl, Dybbøl Bygade 103, 6400  Sønderborg

 

Bøn som livline mellem Gud og mennesker

Det første foredrag i rækken står tidligere biskop Karsten Nissen for.

Han skriver følgende om det, han vil uddybe  onsdag den 27. september: ”Gud har ikke givet os en bog med klare regler for, hvad vi i detaljer skal tro og gøre i vores liv. I stedet gav han os sin søn, et menneske af kød og blod. Evangelisten Johannes kalder Jesus for ”Ordet”, fordi han er Guds tale til os, og fordi vi kan tale til ham. Denne kommunikation mellem Gud og mennesker kalder vi bøn. At bede til Gud er ikke at tale i højstemte., fromme vendinger, men derimod at udtrykke sin tro, glæde, angst, tvivl og sorg i det sprog, vi bruger til daglig, som når vi taler med en god ven. Sådan er bønnen en livline imellem Gud og os, og dermed en hjælp til at leve vores daglige liv, med alt hvad det indebærer.”

Der serveres kaffe og kage undervejs.

Mellem jammer og jubel

Sognepræst og forfatter Hanne Jul Jakobsen kommer med følgende foredrag onsdag den 11. oktober:

Mennesker har altid bedt, når vi ikke vidste vores levende råd. Hvad skulle vi ellers gøre? Salmernes Bog er bønner der er skrevet for mere end 2500 år siden. Alligevel kan man finde sig selv i dem, når man er lykkelig, fortvivlet, ensom, søvnløs eller ramt af meningsløshed. Når man læser de gamle ord, opdager man, at sådan er man ikke den første der har haft det. Hanne Jul Jakobsen har skrevet bønner med udgangspunkt i Salmernes bog. Hun kalder dem et væredygtigt redesign af Davidssalmer. Denne aften læser hun flere af dem højt og vi får også nogle af hendes populære Pralbønner: Bønner for forbrugere, for forfængelige, for ugidelige, for uheldige og for mange flere. Det er både sjovt og tankevækkende.

Der serveres ost og rødvin undervejs. 

Bønnen i mit liv

Bibelens ord er vigtige at fordybe sig i livet med bøn. Jo mere vi begriber hvem Gud er, jo mere tager vores bøn form af netop den erkendelse. Hvis vi ikke fordyber os i Guds ord, bliver vores bønner måske ikke alene begrænsede og overfladiske, men også løsrevet fra virkeligheden. Måske åbner vi os ikke for den virkelige Gud, men for det, vi ønsker Gud og livet skal være. Hvis vi er overladt til os selv, har vores sind en tilbøjelighed til at skabe en Gud, der ikke findes.

Hvis bønnen ikke er et svar til den Gud, vi møder i Bibelen, taler vi bare til os selv.

I den lutherske Folkekirken er der ofte ikke så meget fokus på bøn. Men hvordan kan det være? Og hvad har Luther sagt om bøn?

I foredraget vil Stine Munch også fortælle om sit eget arbejde med bønner, for eksempel til brug ved DR’s morgenandagt, og komme med forslag til, hvordan man selv kommer videre eller i gang med bønslivet.

Denne sidste aften i rækken finder sted onsdag den 25. oktober kl. 19.00

Der serveres kaffe og kage undervejs