Kirkekontoret, kirkeladen og regnskabsføreren.

Kirkekontoret ligger i Kirkeladen, Dybbøl Bygade 103, Dybbøl,6400 Sønderborg

 

Sekretær
Mona Thams Petersen
tlf. 7348 5543
mpe@km.dk

Send sikker mail

Kirkekontoret har åbent på følgende tidspunkter: 
Onsdag og fredag kl. 9 - 13   

 

 

Servicemedarbejder 
Pia Gernhøfer træffes i Kirkeladen.
Tlf. 2420 5272
kirkeladen@dybboelkirke.dk

 

 

 

Regnskabsfører:
Lis Egtved
Tlf. 7348 5548
regnskabsfoerer@dybboelkirke.dk

 

 

Kirketaxa bestilles på tlf. 7442 1818