Priser 2023

 

Vedligeholdelse af gravsteder

  Årlig regning

Kirkegård

   
En kistegravplads Vedligeholdelse 798,00 kr.
  Granpyntning 453,69 kr.
  Hækklipning 131,27 kr.
  Fornyelse 142,78 kr.
     

To kistegravpladser

Vedligeholdelse 1.061,71 kr.
  Granpyntning 608,01 kr.
  Hækklipning 157,78 kr.
  Fornyelse 279,82 kr.
     

Tre kistegravpladser

Vedligeholdelse

1.312,74 kr.
  Granpyntning 739,28 kr.
  Hækklipning 181,98 kr.
  Fornyelse 422,61 kr.
     
Urnegravsted Vedligeholdelse 643,70 kr.
  Grandpyntning 179,63 kr.
  Vedl. Indramning 35,71 kr.
  Fornyelser 105,93 kr.
     

Skovkirkegård

   
En kistegravplads Vedligeholdelse 491,72 kr.
  Grandækning 679,04 kr.
  Hækklipning 31,09 kr.
  Fornyelse 142,78 kr.
     
To kistegravpladser Vedligeholdelse 981,09 kr.
  Grandækning 911,99 kr.
  Hækklipning 62,18 kr.
  Fornyelse 279,82 kr.
     

Skov Urneplads

Vedligeholdelse 774,99 kr.
  Grandækning 536,62 kr.
  Hækklipning 31,09 kr.
  Fornyelse 105,93 kr.
     

Obligatorisk vedligeholdelse

   

Plade i plæne 1  kistegravplads 

 

428,38 kr.

Plade i plæne 2 kistegravpladser   772,67 kr.
Plade i plæne  urnegravpladser    702,43 kr.
Urne i plæne (fællesgrav)   352,36 kr.
Urnenedsættelse uden for normal arbejdstid   1.191,84 kr.
     

Fornyelse af gravsteder

   
Provstiudvalget har bestemt, at man skal betale for sit gravsted, hvis man ønsker at beholde det efter fredningstiden er udløbet. Priserne er:
Urnegravsted   97,45 kr.
En kistegravplads    131,35 kr.
To kistegravpladser   257,42 kr.

Tre kistegravpladser

  388,79 kr.
     
     

Prisliste for ikke medlemmer af folkekirken 2023

1 kisteplads  

   
Erhvervelse af 1 kisteplads    12.755,47  kr.
Gravkastning   4.768,47  kr.
Benyttelse af kapel    2.980,16  kr.

Benyttelse af kølerum  pr. døgn
 

  119,77  kr.

2. kistepladser

   
Erhvervelse af  2 kistepladser   24.319,10 kr.
Gravkastning   4.768,47 kr.
Benyttelse af kapel   2.980,16 kr.
Benyttelse af kølerum pr. døgn   119,77 kr.
     

Urne Gravsted

   
Erhvervelse   5.723,08 kr.
Benyttelse af kapel    2.980,16 kr.
Benyttelse af kølerum  pr. døgn   110.77 kr.
Urnenedsættelse   894,74 kr.
     

Urne Plads (Fælles/Plade i Plæne) 

   
Erhvervelse af 1 urne plads   2.860,40 kr.
Benyttelse af kapel    2.980,16 kr.
Benyttelse af kølerum pr. døgn   119,77 kr.
Urne nedsættelse     894,74 kr.
     
Urnenedsættelse uden for normal arbejdstid   1.191,84 kr.
Begravelse lørdag    3.575,49 kr.
Bisættelse lørdag   1.191,84 kr.
Benyttelse af kirken   2.980,16 kr.
Organist til rådighed      1.191,84 kr.
Kirkesanger til rådighed   953,46 kr.