Bisættelse / begravelse

Dødsfald skal anmeldes til præsten og der aftales et besøg med de pårørende.
Ved samtalen aftales om det skal være en begravelse eller en bisættelse.
Gravsted vælges i samråd med graveren på kirkegården.
Det er vigtigt at få råd og vejledning og som pårørende, skal man ikke holde sig tilbage med at kontakte præsten.
Man kan også kontakte en bedemand og lade ham ordne alle praktiske ting, herunder også den første kontakt til præsten.