Sognepræsterne

Sognepræst (kirkebogsførende)
Esbern Gaur Vernersen
Dybbøl præstegård 
Dybbøl Bygade 101, Dybbøl 
6400 Sønderborg 
Tlf. 7348 5540 
Email: egv@km.dk

Send sikker mail

Træffes bedst: 
Tirsdag - fredag 
Derudover efter aftale 
Mandag fridag

 

Sognepræst   
Malene Freksen
Kontor i Kirkeladen i Dybbøl
Dybbøl Bygade 103
6400 Sønderborg
Tlf. 2892 0781
Email: mf@km.dk

Send sikker mail

Træffes bedst: 
Tirsdag - fredag 
Derudover efter aftale 
Mandag fridag