Kirketaxa

I forbindelse med gudstjenester og arrangementer i Kirkeladen er det muligt at benytte kirketaxa.

Kirketaxa bestilles på tlf. 7442 1818.

Husk ved bestilling at sige det er kirkebil.