Navneændring

Navneændring foretages på www.borger.dk

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis, mens der for øvrige navneændringer må påregnes et gebyr.
Man kan orientere sig nærmere om godkendte navne på www.familiestyrelsen.dk. Søg under navne.