Dåb

Forældrene henvender sig til kirkekontoret på tlf. 73485543 eller på mail: mpe@km.dk

Barnet skal inden dåben navngives via kommunen på www.borger.dk

Forældrene afleverer barnets personattest samt navne og adresser på 2 - 5 faddere på kirkekontoret. 

Når dåbsdatoen er fastsat aftales et møde, hvor præsten og forældrene taler om dåben og om hvordan dåben foregår i kirken.