Konstituering

Formand Nis Thaysen tlf. 2330 3265
Næstformand Ejner Simonsen Egtved tlf. 7448 6332 / 2441 0891
Kirkeværge Flemming Jensen tlf. 2176 5206
Kasserer Dennis Bruun Eriksen tlf. 2485 8360
Regnskabsfører Lis Egtved tlf. 7348 6332
Sekretær Inga Skivild tlf. 2095 6629
Kontaktperson Ejner Simonsen Egtved tlf. 7448 6332 / 2441 0891
Bygningssagkyndig Bent Staugaard tlf. 2425 5560
Underskriftbemyndiget Formand og næstformand  

 

Aktivitets/ børne og musikudvalget:

Formand Hanne Ladefoged Thomsen

tlf. 2869 7782
  Nis Thaysen tlf. 2330 3265
  Esbern Gaur Vernersen tfl. 7348 5540
  Betina Stricker tlf. 9117 5626
  Inga Skivild tlf. 2095 6629
  Elisabeth Bentien tlf. 2299 8228
  Frank Laue tlf. 2768 5778
  Pia Gernhøfer tlf. 7348 55 46

 

Budgetudvalg: Hele menighedsrådet

 

Forpagtergårdsudvalg:

 

 
Formand Ejner Simonsen Egtved tlf. 7448 6332
  Flemming Jensen tlf. 2176 5206
  Dennis Bruun Eriksen tlf. 2485 8360

 

IT udvalg:

 

 
  Ejner Simonsen Egtved tlf. 7448 6332
  Hanne Thomsen tlf. 28697782
  Anita Grube tlf. 7348 5547
  Esbern Gaur Vernersen tlf. 7348 5540

 

Kirke & kirkegårdsudvalg:      Formand Dennis Bruun Eriksen tlf. 2485 8360
  Anita Grube tlf. 7348 5547
  Inga Skivild tlf. 2095 6629
  Ejner Simonsen Egtved tlf. 7448 6332
  Flemming Jensen tlf. 2176 5206
  Hanne Thomsen tlf. 2869 7782

 

Præstegård & kirkeladeudvalg:    
Formand Flemming Jensen tlf. 2176 5206
  Inga Skivild tlf. 2095 6629
  Esbern Gaur Vernersen tlf. 7348 5540
     

 

Redaktionsudvalg:    
Formand Esbern  Gaur Vernersen tlf. 7348 5540
  Elisabeth Bentien tlf. 7448 6629
  Hanne Thomsen tlf. 2869 7782
  Bettina Høgh Stricker tlf. 9117 5626

 

 

Valgbestyrelse:    
Formand Dennis Bruun Eriksen tlf. 2485 8360
  Ejner Simonsen Egtved tlf. 7448 6332
  Flemming Jensen tlf. 2176 5206