Vielse / kirkelig velsignelse

Aftale om vielse/kirkelig velsignelse sker ved at kontakte kirkekontoret på tlf. 73 48 55 43 eller på mail: mpe@km.dk

Træffetid: Kl. 9.00-13.00 onsdag og fredag.

Tidligst 4 måneder før vielsen skal man få  lavet en prøvelsesattest på www.borger.dk.
Prøvelsesattesten afleveres herefter på kirkekontoret.

Navneændring i forbindelse med vielsen ansøges på www.borger.dk 

Herefter aftales et møde med præsten, hvor der bl.a. vælges salmer til vielsen og navne og adresser på to vidner.