Hjemmebesøg

Præsterne kommer gerne på besøg i hjemmet eller på sygehuset.

Man kan enten selv kontakte præsten eller få sygehuspersonalet eller ens pårørende til det.