GraverkontoretGraver og kirketjener: 
Anita Grube
Dybbøl Bygade 78
Træffetid fra tirsdag til torsdag kl. 08.00 - 15.00
og fredag kl. 08.00 - 12.00
tlf. 7348 5547 / 6161 5413graver@dybboelkirke.dk

Gravermedhjælper: