Orgel

Orgelhistorie i Dybbøl kirke
I 1976 skriver daværende sognepræst Marius Storgaard i Kirkebladet. Her fortælles, at orglets facade stammer fra det 12-stemmige orgel, som Johann Daniel Busch fra Itzehoe byggede til Dybbøl kirke i 1752. At kirken fik sit første orgel på dette tidspunkt, skyldtes nok især, at præsten var meget musikalsk og desuden havde forbindelse med fyrstehuset på Augustenborg. I 1790-91 blev kirkens skib forlænget mod vest, hvilket medførte, at orglet måtte flyttes, dette arbejde blev udført af orgelbygger Angel fra Flensborg. Dette første orgel blev fuldstændig ødelagt under den tyske indkvartering i Treårskrigen 1848-50.

Orgel lider skade i 1864
I 1851 begyndte orgelbygger Ohrt fra Gram at arbejde på et nyt orgel, som blev indviet i maj 1852. Stemmernes antal oplyses ikke. Krigen i 1864 og prøjsernes indkvartering i kirken gik også hårdt ud over orglet, men helt ødelagt blev det dog ikke. En omfattende reparation blev udført af orgelbygger Ohrt. I 1892 blev hele orglet repareret af Marcussen & Søn, og i begyndelsen af 1920érne startedes en indsamling i sognet til fordel for et nyt instrument.

Nyt orgel 1924
Det nye orgel havde 12 stemmer og blev opstillet i 1924. Det blve bygget af A.C. Zachariasens Orgelfabrik i Århus, teknisk blev det indrettet efter det pneumatiske princip, som dengang var det fremherskende. Reparationerne blev efterhånden for hyppige, og orgelkonsulenten Haakon Elmer, daværende orgenist i Sct. Marie kirke i Sønderborg, erklærede i januar 1973 orglet for opslidt, hvorfor menighedsrådet besluttede sig til at erstatte det med et nyt orgel - instrumentet stod færdigt i 1976, og det var bygget efter et rent mekanisk princip. Dette orgel omfattede 13 stemmer (874 piber) + en transmitteret stemme, fordelt på Hovedværk, Svelleværk og Pedal.

Ønske om forandring af klang og spillebordets placering
Knap 30 år senere begynder de første overvejelser angående forskellige ændringer af orglet - bl.a ønskes et nyt vindsystem med store kilebælge, til erstatning for de små indbyggede reguleringsbælge, til opnåelse af en mere levende orgelklang og en smukkere toneansats. Endvidere blev der udarbejdet forskellige forslag til forøgelse af stemmernes antal, bl.a. med et større svelle- og pedalværk, med henblik på større repertoiremæssige anveldelsesmuligheder, samtidg med at man ønskede maksimal genanvendelse af det bestående pibemateriale. Det var også nødvendigt at opnå en bedre placering af spillebordet, eftersom organisten sad "midt i orglet", og derfor var udsat for en meget direkte, og til tider ubehagelig klangpåvirkning - som også forstærkedes af den ringe lofteshøjde på pulpituret.