Valg

Menighedsrådsvalg 2020

Tirsdag den 15. september 2020 blev der holdt orienteringsmøde/opstillingsmøde i Kirkeladen.

Orienteringsmøde:
Første punkt var menighedsrådet formand, der fortalte om arbejdet i menighedsrådet. Derefter fik alle udvalgsformænd mulighed for kort at fortælle om deres udvalgs arbejde i den forløbne valgperiode.  Alle have udblik til de kommende års mange planer.

Opstillingsmøde:
Efter en kort kaffepause opfordrede valgbestyrelsen til at der opstilles en valgliste med kandidater til det kommende menighedsråd. Erik Bollerslev fortsatte som dirigent ved dette møde.
To af de nuværende medlemmer, Karen Riber Philipsen og Jørn Kvist Hansen ønskede ikke genvalg.

Efter forslag om navne på kandidater og afstemning blandt mødets deltagere, kom listen til at se sådan ud:
Ejner Egtved, Vesterled 52
Nis Madsen Thaysen, Mysundevej 9
Dennis Bruun Eriksen, Galeasen 7,1
Flemming Jensen, Alssundvej 25
Lise Bentien, Femvej 3
Bettina Stricker, Sankelmarkvej 34
Inga Skivild, Sønderled 6
Hanne Ladefoged Thomsen, Vesterled 12
 

Som stedfortræder blev opstillet:
Lis Egtved, Vesterled 52
Steen Stricker, Sankelmarkvej 34
Jørn Kvist Hansen, Dybbøl Bygade 7
 

Ved fristens udløb var kun denne liste blevet indleveret. Dybbøl menighedsråd er hermed valgt ved  fredsvalg og vil de næste fire år bestå af disse otte medlemmer og stedfortrædere.
Menighedsrådet konstituerer sig 17. november 2020

1. søndag i advent
Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent og det markeres ved en festlig gudstjeneste kl. 16.00.

Jørn Kvist Hansen, Ejner Egtved og Flemming Jensen
Valgbestyrelsen