Kirkeskib

 

I anledning af 150 året for 1864


Kirkeskibet er en gave fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til Dybbøl kirke i anledning af 150-året for slaget på Dybbøl 1864. Skibet er bygget af Marstal Søfartsmuseum, som har Frits Jørgensen og Niels Gomar, som kirkeskibsbyggere. De har researchet på bl.a. Rigsarkivet, Orlogsmuseet, Søværnets materiel kommando, B&W museet og Teknisk Museum. De har her fundet skibets oprindelige tegninger, som de så har omregnet til brug for modelbygningen.

Sommerfest som kirkeskibsfest
Vores sommerfest blev i år en kirkeskibsfest. Her havde vi også inviteret gæster. Selvfølgelig de to kirkeskibsbyggere, Fritz Jørgensen og Niels Gomard og Erik Kroman, leder af Marstal Søfartsmuseum. Provsten for Sønderborg Provsti, Anna Margrethe Hvas samt formanden for Provstiudvalget Erik Breum. Medlemmer af Dybbøl Menighedsråd fra dengang det første kirkeskib blev ophængt og selvfølgelig bestyrelsen fra Marineforeningen, som dengang forærede Dybbøl Kirke det første kirkeskib. Vi var glade for at de alle kunne deltage i kirkeskibsfesten.

Festen begyndte med en festlig gudstjeneste i kirken, hvor skibet blev båret ind af kommende konfirmander. Efter festlighederne i kirken var der fælles kaffebord med stor lagkage i forsamlingshuset.Vi var så mange at vi ikke kunne være i Kirkeladen. Efter kaffebordet var der taler og fællessang. Bla.a talte Fritz Jørgensen om deres research og om deres meget minutiøse arbejde med at få alle detaljemed på skibet.

Vi sluttede en festlig eftermiddag af med at ønske hinanden tillykke med skibet i et glas champagne.

Kirkeskibet i Dybbøl kirke.
Dybbøl Kirkes oprindelige kirkeskib fra 1998 var også en model af det samme kongeskib "DANNEBROG". Dette skib er nu gået så meget i stykker, at det bliver repareret så godt det er muligt og ophængt i Kirkeladen. Kredsen af givere fra 1998 skal have stor tak, for at have fået ideen til at lige netop dette kongeskib har sin berettigelse som kirkeskib i Dybbøl kirke, fordi det var med dette kongeskib at den danske konge sejlede til Dybbøl til genforeningsfesten i 1920.