Menighedsrådets medlemmer

 Nis Thaysen
Mysundevej 9
Tlf. 2330 3265
MenighedsrådsformandMenighedsraadsformand@dybboelkirke.dk

Flemming Jensen
Alssundvej 25
Tlf. 7448 6492
Kirkeværge
Kirkevaerge@dybboelkirke.dk


Dennis Bruun Eriksen
Galeasen 7,1
Tlf. 2485 8360
Kasserer
Kasserer@dybboelkirke.dk
 

Elisabeth Bentien
Femvej 3
7448 7979
Inga Skivild
Sønderled 2
Tlf. 2095 6629
Bettina Stricker
Sankelmarkvej 34
Tlf. 9117 5626
Ejner Egtved
Vesterled 52
Tlf. 7448 6332
NæstformandKontaktperson@dybboelkirke.dk
Hanne Ladefoged Thomsen
Vesterled 12
Tlf. 2869 7782Esbern Gaur Vernersen
Dybbøl præstegård
Dybbøl bygade 101
Tlf. 7348 5540
Sognepræst (kirkebogsførende)