Valg

Menighedsrådsvalg 2016
 

Tirsdag den 13. september 2016 blev der holdt  orienteringsmøde/opstillingsmøde i Kirkeladen.

Orienteringsmøde:
Første punkt var menighedsrådet formand, der fortalte om arbejdet i menighedsrådet. Derefter fik alle udvalgsformænd mulighed for kort at fortælle om deres udvalgs arbejde i den forløbne valgperiode. Alle have udblik til de kommende års mange planer.

Opstillingsmøde
Efter en kort kaffepause opfordrede valgbestyrelsen til at der opstilles en valgliste med kandidater til det kommende menighedsråd. Ejgil Skov fortsatte som dirigent ved dette møde.
Et af de nuværende medlemmer, Kurt Jensen, ønskede ikke genvalg.

Efter forslag om navne på kandidater og afstemning blandt mødets deltagere, kom listen til at se sådan ud:

Karen Philipsen, Flensborg Landevej 7
Ejner Egtved, Vesterled 52
Inga Skivild, Sønderled 6
Bettina Stricker, Sankelmarkvej 34
Lise Bentien, Femvej 3
Flemming Jensen, Alssundvej 25
Jørn Kvist Hansen, Dybbøl Bygade 7
Nis Thaysen, Mysundevej 9

Som stedfortræder blev opstillet:
Dennis Eriksen, Galeasen 7,1
Kurt Jensen, Vesterled 46
Lis Egtved, Vesterled 52
Nelly Christensen, Dybbølparken 6D
Kaj Baggersgaard, Bjerggade 51, 1.th
Steen Stricker, Sankelmarkvej 34
Bente Thomsen, Dybbøl Bygade 39
Leif Hansen, Alssundvej 38

Ved fristens udløb var kun denne liste blevet indleveret. Dybbøl menighedsråd er hermed valgt ved  fredsvalg og vil de næste fire år bestå af disse otte medlemmer og stedfortrædere.
Menighedsrådet konstituerer sig 17. november.

1. søndag i advent
Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent og det markeres ved en festlig gudstjeneste kl. 10.30.

Jørn Kvist Hansen, Ejner Egtved og Flemming Jensen
Valgbestyrelsen