Sognepræsterne

Sognepræst (kirkebogsførende)
Esbern Gaur Vernersen
Dybbøl præstegård 
Dybbøl Bygade 101, Dybbøl 
6400 Sønderborg 
Tlf. 7348 5540 
egv@km.dk

Send sikker mail

Træffes bedst: 
Tirsdag - fredag 
Derudover efter aftale 
Mandag fridag

Konstitueret sognepræst:
Poul Erik Gildhoff
Vandlingvej 65
6100  Haderslev
Tlf 6011 5011
pegi@km.dk

Send sikker mail

Træffes bedst: 
Tirsdag - fredag 
Derudover efter aftale 
Mandag fridag