Graverkontoret

 
Graver og kirketjener: 
Anita Grube
Dybbøl Bygade 78
Træffetid fra tirsdag til fredag 
kl. 08.00 - 15.00 
tlf. 7348 5547 / 6161 5413
 
 
Gravermedhjælper:
Jørgen Otzen